Veilig bouwen en wonen

 

Gelukkig zijn tegenwoordig meer en meer zowel medici als architecten rekening gaan houden met die "schadelijke invloed" en doen dan ook geregeld beroep op ons.
Heel regelmatig laten mensen me weten dat ze voor een huisonderzoek werden doorgestuurd vanuit medische hoek. Dit duidt op een groeiende erkenning en is voor ons uitermate motiverend. Tegenwoordig zie je dat hele gebieden worden verkaveld voor woningbouw met alle gevolgen vandien.

Door de alsmaar duurder wordende bouwgrondprijzen (waardoor de bouwpercelen kleiner worden) en de steeds strengere stedenbouwkundige reglementeringen (waardoor afstand van straat, en woning buren, wordt vastgelegd) is het quasi onmogelijk geworden in tegenstelling tot vroeger om die aardstraalzones uit de woning te mijden.

Heel wat mensen zijn zich heden ten dage ook niet meer bewust van de gevaren. Bij het verbouwen van oude woningen worden onbewust soms ernstige fouten gemaakt door de herindeling van de woning. Bij bouwgrond wordt bij voorkeur het terrein vooraf uitgependeld, zodat een ideale indeling van woon- en slaapruimte kan worden nagestreefd eventueel in samenwerking met de architect.

Als een geopathische zone zich in het slechtste geval in een van de slaapkamers onder het bed bevindt is het verplaatsen van het bed de eenvoudigste oplossing. Indien dit niet mogelijk is of indien U dit niet wenst kan de geopatische zone rechtstreeks afgeschermd worden of de woning ontstoord (klik hier voor oplossingen). Uw gezondheidssituatie ontstaan door de geopathische belasting kan zich vanaf nu terug gaan herstellen.