Cursus

   Wichelroedelopen/Pendelen

 

Samen met collega radiësthesist Filip Derluyn,
hebben we besloten de handen in elkaar te slaan en
onze kennis te delen met anderen via een cursus radiësthesie.

Met trots hebben we dan ook ons initiatief de naam gegeven "VLAAMSE SCHOOL WICHELROEDELOPEN". Met dit initiatief hebben we de bedoeling onze passie voor het onderwerp door te geven.
We maken de cursus toegankelijk voor mensen uit verdere provincies alsook voor geïnteresseerden uit Nederland.
Kortom iedereen is van harte welkom.

Velen onder ons hebben die latent aanwezige gave van het
wichelroedelopen nog niet ontdekt en kunnen dit misschien
wel via deze weg.
Uiteraard is de ene persoon gevoeliger dan de ander.

De kunst van het wichelen gaat reeds heel ver terug in de tijd,
is tot op heden actueel en boeit heel wat mensen.

Via de cursus willen we mensen leren hoe vakkundig en efficiënt om te gaan zowel met wichelroede en pendel in functie van het opsporen van wateraders en schadelijke aardstralen en dit op een gezellige, ongedwongen manier.

PROGRAMMA:

Voorbeeld van een unieke opdracht
"Meester Versavel"
Klik hier

 

 

Bij elke les wordt ook aandacht besteed aan een specifiek randfenomeen van aardstralen zoals:

  • invloed van aardstralen op de natuur en het gedrag van dieren
  • aardstralen en de mens doorheen de geschiedenis
  • invloed van "aardstralen" op onze gezondheid

 

Een wichelroede is te koop voor slechts 5 euro.
Wie het wenst kan op de eerste les een pendel aanschaffen.

PRAKTISCHE INFO:

Gezien we hoofdzakelijk in openlucht aan het werk zijn, gaat de cursus door tweemaal per jaar en dit in de maanden mei/juni en na het verlof in september/oktober, telkens een zaterdagnamiddag van 14.00 tot 17.00 uur.
Gelieve regenkledij te voorzien in het geval dat de zon niet van de partij zou zijn.

De namiddag sluiten we af met een gezellige babbel
en Filip en ikzelf staan ter uwer beschikking om alle
vragen te beantwoorden.

Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 12 personen.

LOKATIE:
Bruggestraat 82
8830 HOOGLEDE
West-Vlaanderen (België)

 

 

Datums:

In 2020 gaat er geen cursus door.

Cursus voorjaar 2019
Zaterdag 30 maart, Zaterdag 13 april, Zaterdag 27 april, Zaterdag 4 mei, Zaterdag 18 mei

Voor verdere info kan je je wenden tot:

Rik Cappelle
Bruggestraat 82
8830 Hooglede
051/74 57 56
info@gezondhuis.be

Filip Derluyn
Lijnwaadstraat 44
8800 Beveren-Roeselare
051/24 73 69
filip.derluyn@edpnet.be

Prijs cursus: 95 euro voor de vijf lessen samen.

De inschrijving is pas definitief na betaling op rekeningnummer: 001-5093259-59 met vermelding "cursus wichelroedelopen" + datums te volgen cursus + naam cursist.

Gelieve NIET te storten zonder U vooraf eerst via mail of telefonisch in te schrijven!

NOTA:

Filip en ikzelf leren je via deze cursus de essentiële basistechnieken van het wichelroedelopen die je nodig hebt, net zoals generaties wichelroedelopers die hebben toegepast. Niet enkel "wat" je leert maar vooral wat je "doet" met hetgeen je leert gaat je vakbekwaamheid op termijn bepalen. Wie zich verder wil vervolmaken in het wichelroedelopen dient enkel op een constante basis het geleerde te oefenen, waardoor je gevoeligheid en zelfvertrouwen gaan toenemen.

Wij kijken er dan ook naar uit je te verwelkomen op een van onze cursussen.

NIEUW "UNIEKE OPLEIDINGSMOGELIJKHEID"

Vanaf heden is het mogelijk een "privéopleiding" tot radiësthesist te volgen aan de Vlaamse School voor Wichelroedelopen.
Om dit organisatorisch haalbaar te houden kunnen we slechts 3 personen per jaar die kans bieden.
Meer info verkrijgbaar via mail of telefoon.

cursusruimte waar de theorie wordt gegeven


Wat opwarmingsoefeningen op een aangeduide ader


Tanja

Annick

Kristof checkt de werking van de pendel

Patrick

Alyshia vergezelde haar moeder Harmanna "Jong geleerd is oud gedaan"


Azaire
De eerste les is het nog wat "wenkbrauwenfronsen"


Harmanna was helemaal uit Rotterdam gekomen

Ludo

Chris

Carlos

Oefenen in een heel mooi kader


Rik kijkt vanop afstand goedkeurend toe.

Opzoeken van een stralingszone...

... en de richting zoeken
Het waterpeil van de vijver op het terrein wordt op niveau gehouden door middel van een aangeboorde waterader

Maggy

Zelfs een regenbui houdt ons niet tegen.

Filip legt alles haarfijn uit.

De omgeving van "oude kapelletjes" wordt nauwkeurig uitgemeten

oefenweide

Opzoeken wateraders in de weide.

Ann markeert een ader.

Annick en Jurgen druk aan het werk.

Ingrid krijgt "reactie" op een ader.
 


Huizen uit het begin van vorige eeuw worden grondig onderzocht.

Let op de pomp vlak naast een waterader.
   

Die dag was FOCUS-WTV aanwezig voor opnames. Uitzending zie pagina "media".

Werken met L-roede

Jurgen in the picture
 
Een oude kerk blijkt na onderzoek perfect te zijn gebouwd, rekening houdende met de aardstraalzones. Het blijkt een kerk te zijn die nog steeds op de originele 12e eeuwse bouwplaats staat.


De mensen van FOCUS-WTV tonen heel wat belangstelling.
(Film: zie pagina "media")
 

Let op de barst in de muur boven de stralingszone.

 

 

Waarom een cursus bij “De Vlaamse School Wichelroedelopen” zo uniek is.

1) Het cursusbedrag is democratisch voor het aangeboden lessenpakket.
    90 euro voor 15 lesuren.

2) De cursus biedt in 5 lessen de essentie van het wichelroedelopen aan in zowel
    theorie als praktijk.
    Dus geen tijdrovende herhalingslessen wat een cursus enkel duurder maakt voor cursisten
    die op een grotere afstand wonen en zo hun transportkosten sterk zien toenemen.

3) De cursus gaat door op ons privé oefenterrein, wat huren van een locatie overbodig maakt.

4) U geniet van onze 30 jarige ervaring op het gebied van de radiësthesie.
    Die kennis wordt U integraal doorgegeven.
    Zoals wij dagelijks te werk gaan, zo wordt het U aangeleerd.

5) Je krijgt de kennis mee van verschillende wichelroedelopers, waaraan ik het vak heb
    geleerd, wat een bredere kijk geeft op de materie.
    Enkele mensen aan wie ik mijn kennis en motivatie te danken heb.
    Emiel Vandewalle (Kuurne) - Rik Bamelis (Roeselare) - Adhemar Vandroemme (Ieper)
    Omer Debeuf (Ieper) - Staf Swaenepoel (Hooglede) - José Coghe (Hooglede)..enz

    Versavel
    De Heren A.Vandroemme - Gerard Mestdagh - G.Versavel - Coucke - Felix - Kestier - Marçonneau - ...
    Deze unieke foto mocht ik ontvangen van de zoon van "Meester Versavel".

6) De cursus wordt voortdurend geëvalueerd zowel door ons als door de cursisten.

7) Wie de volledige lessenreeks volgt ontvangt een “certificaat wichelroedeloper” wat
    voor de cursist een persoonlijke erkenning betekent van zijn inzet en kunde.
    Daar de radiësthesie nergens officiëel als beroep is erkend, blijft een diploma
    een locaal privé-initiatief met enkel een symbolische waarde.
    Daarom kiezen wij bewust om de cursisten niet te onderwerpen aan een examen daar dit
    enkel wedijver en ontgoocheling met zich meebrengt.

8) Een professionele wichelroede wordt U voor slechts 5 euro aangeboden bij aanvang van de cursus.
    Tijdens de les kan U genieten van een heerlijke kop koffie of thee
    aangeboden door ons.

9) Belangrijk is dat van onzentwege geen enkele verplichting wordt opgelegd aan de
    cursist.
    Noch voor, tijdens en na het vervolmaken van de cursus. Vrijheid is bij ons een prioriteit.
    Kan U een les, om één of andere reden, niet volgen, dan kan U die les gewoon meepikken
    in een volgende cursusreeks.

10) Bij ons is iedereen welkom en dit zonder voorselectie.
      Zo bieden wij aan elkeen de kans kennis te maken met de boeiende wereld van het
      wichelroedelopen, zowel op theoretisch als praktisch vlak.