Een bepaald internetprovider gebruikt de volgende slogan "Internet opent je wereld". Dit verhaal kan daar een voorbeeld van zijn.
Een hele tijd geleden ontving ik een mailtje van Renate van den Berg uit Doesburg (Gelderland).
Wat bleek: haar opa was niemand minder geweest dan de vermaarde Nederlandse wichelroedeloper A.J. van den Berg uit Rheden.
Ze vertelde me dat ze steeds vol bewondering keek toen haar opa aan het werk was met de wichelroede.
Toen bleek dat zei beschikte over heel wat interessante en uiterst boeiende documentatie omtrent het onderwerp.
Ik ben haar dan ook heel dankbaar dat ze mij die documentatie toevertrouwde en wil dan ook met veel genoegen een pagina wijden daaraan.

 

 
In Doesburg namen we samen de documentatie door. Ik werd er heel hartelijk ontvangen door Renate en haar moeder.   Het prachtig "mosterdstadje" Doesburg in Gelderland.

Hieronder kan je een tekst vinden die Renate schreef naar aanleiding van onze ontmoeting in Doesburg.

Rik heeft mij gevraagd of ik het leuk zou vinden een stukje te schrijven om op de site te plaatsen.
Ik ben Renate Van Den Berg, kleindochter van Jan Van Den Berg, de wichelroedeloper.
Als kind ben ik ermee opgegroeid dat mijn opa met de wichelroede aardstralen opspoorde, en ik vond dit helemaal niet gek, integendeel het interesseerde mij altijd ontzettend.
Mijn opa heeft in de loop van de jaren dat hij actief was als wichelroedeloper, heel veel goede reacties gekregen, maar ook een soort argwaan gewekt in de media.
De mensen vonden het maar raar, een man die op zoek was met een koperen wichelroede naar aardstralen, zonder eigenlijk te weten wat aardstralen zijn. (zie krantenknipsels)
Onderzoeken naar aardstralen zijn al eeuwen oud, zoals je kunt lezen op de site van Rik.
Ik heb persoonlijk ondervonden dat de reacties van mensen nogal verschillen.
De één vind het woord aardstralen alleen al raar, de ander vindt het een feit, dat zich onder de aardkorst meer bevind.
Ik wil er verder op doorgaan, over de negativiteit, dat wichelroederlopers (onterecht) onzin zouden verkopen.
Ik wil op mijn manier uitleggen hoe ik dat zie, dat onze aardbol meer is dan een ronde bol.
Als er een natuurramp in de wereld plaats vindt, en ravage aanricht kunnen wij dit aanschouwen.
Men vindt onweer en bliksem, aard-en zeebevingen, tornados, vulkaanuitbarstingen enz….heel normaal omdat wij dat als mens met het blote oog kunnen waarnemen en aardstralen helaas niet.
Wat niet wegneemt dat aardstralen ook vernietigend kunnen zijn voor mens en dier.
Overal hebben wij toch met straling te maken?
Neem een magnetron, mobieltje, computer, zonnebank, radiactieve, uv-straling enz.
Dat neemt de mens wel aan omdat we er dagelijks mee te maken hebben.
Met die logica zijn we allemaal opgegroeid.
Neem nu als voorbeeld UV-straling.
Dat vinden wij normaal, lekker zonnetje, bruin worden, maar we weten allemaal dat die vorm van straling ook ongezond is voor de mens en huidkanker kan veroorzaken.
Dan smeren wij ons toch ook in met factor 40?
Het blijft een fenomeen omdat straling niet is waar te nemen met het blote oog maar het is er wel.!!!!!
Is het dan zo gek dat er onder onze aardkorst ook stralingen bevinden?
Het is een logica waar we niet omheen kunnen.
Waarom wordt het soms in de doofpot gestopt en waarom blijven de onderzoeken dan toch doorgaan????
Dat gaat zo al honderden jaren door en ik hoop echt dat er ooit een antwoord op komt.
Toch hebben ze mijn opa gevraagd om naar Kenia te gaan om waterputten op te gaan sporen.
Tja… het blijft een tweestrijd… jammer genoeg.
Gelukkig staat men er heden ten dage meer en meer voor open.
En wat te denken van Koningin Wilhelmina. Zei liep zelf met een wichelroede rond haar paleis.
Er is ook bewijs dat Koningin Jiliana op Soestdijk door de heer Mieremet haar paleis heeft laten onderzoeken op aardstralen.
Maar niet te vergeten alle goede en positieve onderzoeken die er wereldwijd zijn gedaan naar aardstralen.
Ook niet de talloze mensen die er veel baat bij hebben gehad door bv hun huis, paardenstallen enz hebben laten onderzoeken door een wichelroedeloper.
Wat uiteraard niet wil zeggen dat alles aan aardstralen te wijten is.
We zitten allemaal wel eens niet lekker in ons vel.
Ik hoop dat ooit dat grote vraagteken wat aardstralen bij sommige mensen oproept, eens wereldwijd wordt erkend.
Wie de kop in het zand steekt, loopt uiteindelijk met de kop tegen de muur….
Gezondheid gaat toch boven alles!
Al met al hoop ik dat het niet meer als nonsens gezien wordt maar gewoon als een…..NATUURVERSCHIJNSEL.
Ik heb dit stukje geschreven omdat mij opa zich altijd moest bewijzen, vaak tegenover de media, om aardstralen daadwerkelijk aan te kunnen tonen.
Dit bracht bij mij opa vaak onvrede teweeg.
Daarom ben ik blij dat ik in contact ben gekomen met Rik,  een eerlijke en bekwame wichelroedeloper, die zijn vak serieus neemt, en als maar door wilt blijven leren.
Rik was geïnteresseerd in mijn verhaal en we zijn samen rond de tafel gaan zitten.
Ik vind de site dan ook super geworden over mijn opa en Mieremet.
We hadden zoveel oude documentatie dat helaas er niet alles op kon.
Maar Rik heeft het geweldig gedaan en de belangrijkste stukken er uitgezocht.
De rest van de documenten kan Rik zelf weer mee aan de slag voor verder studie.
Ik vond het erg leuk om hier toch een beetje aan mee te werken, ter nagedachtenis van Mieremet, en zijn opvolger
Jan Van Den Berg de wichelroedeloper, mijn opa.

Renate

Hierbij nogmaals dank voor je boeiend artikel Renate.
Rik

 

A.J. Van den Berg

A.J. Van den Berg nam na het overlijden van De Heer J.G. Mieremet het Nederlandse Bureau voor Wichelroede-onderzoek naar schadelijke bodeminvloeden over van wie hij ook een leerling was. De Heer Mieremet had het vak geleerd aan niemand minder dan Freiherr Gustavv Von Pohl uit Beieren. Een persoon met naam en faam in gans Europa.

Hieronder een drietal krantenartikels van De Heer Van den Berg.

 

 

Na de stopzetting van de productie van het Poverni toestel is De Heer Van den Berg de koperen acht beginnen gebruiken. Groot nadeel was dat hij elke dag diende afgespoeld te worden.

J.G. Mieremet

Veritas Vincit (Waarheid overwint)
"Men kan haar hoogstens een poosje tegenhouden, maar nooit doden!"
J.G.M.

De Heer Mieremet is wellicht de meest bekende en bekwame wichelroedeloper die Nederland ooit gekend heeft. J. Van den berg was zijn ware opvolger.

Hieronder enkele krantenartikels van De Heer Mieremet.

Foto's van de Heer Mieremet:

 
Mieremet aan het werk   Mieremet installeert het Poverni-toestel. Het toestel bleek (ondanks de vele rommel die op dit gebied toen werd verkocht) volgens verschillende bronnen het enige toestel te zijn geweest in de vorige eeuw dat daadwerkelijk resultaten boekte.

 

Een origineel Poverni-kastje uit 1949 aangekocht te Alkmaar en ontdekt via het internet.
Poverni = POtentiaal-VERschil-NIvellerend

 

 

 
Mieremet aan het werk in Avifauna.   Samen met assistent Van Dell.

 

Dat Mieremet over de grens bekendheid en erkentelijkheid kreeg, getuigt zijn drie maanden verblijf in Amerika.

Van Dell, een assistent van Mieremet

 
Van Dell aan het werk in open veld. Vermoedelijk op een heel winderige dag.   Van Dell bij het opsporen van aardstralen op een hoeve.

 

Gustav Freiherr Von Pohl

Boek uit 1932 aangekocht in Berlijn.

Freiherr Von Pohl was de grondlegger in Europa om na grondig onderzoek kanker rechtstreeks te linken aan schadelijke bodeminvloed.

Von Pohl tijdens het aardstralenonderzoek te Vilsbiburg.

KLIK HIER OM TERUG TE KEREN