Ethische gedragscode British Society

De British Society of Dowsers promoot en moedigt het wichelen aan op een manier overeenkomstig met de hoogste norm van persoonlijke integriteit en gedrag.
De uitstraling van het wichelen hangt af van de publieke opinie en dus van het gedrag van de wichelroedeloper.
Vandaar dat als organisatie en zowel van de leden (1400), geangageerd in het wichelen, wordt verwacht dat we handelen volgens de normen opgenomen in de ethische gedragscode van de BSD.

Vertaling vanuit het Engels vind je hieronder (met dank aan Ingrid voor de vertaling).

Ethische gedragscode van de British Society of Dowsers1

1. Verstandig wichelen.
Bij het wichelen in het algemeen en als mensen een beroep doen op u als radiësthesist, dient u uw aandacht te richten op echte noden. Ken de grenzen van uw competentie en werk binnen die grenzen. Verwijs indien nodig naar een andere bron.

2. Wichelen met respect.
Gebruik de wichelroede enkel om informatie op te sporen voor uzelf of voor mensen die u daarom vragen. Gebruik de wichelroede niet om informatie te verkrijgen over andere mensen of zaken die hen aanbelangen zonder hun toestemming en maak geen opmerkingen over anderen of hun zaken op basis van uw wichelen.

Behandel de mensen die informatie vragen over radiësthesie of een beroep doen op u als radiësthesist vriendelijk en voorkomend. Toon respect voor hun mening en bescherm alle persoonlijke of vertrouwelijke informatie waarvan u kennis krijgt. Leg uit wat u doet, deel uw besluiten mee, geef advies op een voor hen begrijpelijke manier en respecteer hun recht om wat u aanbiedt of adviseert te aanvaarden dan wel af te wijzen.

Sta niet toe dat uw persoonlijke overtuigingen uw interactie met anderen of met de mensen voor wie u wichelt schaden - uw mening over iemands levensstijl, cultuur, geloof, ras, kleur, geslacht, seksualiteit, leeftijd en sociale status of financiële toestand mag uw wichelen niet beïnvloeden.

3. Betrouwbaar wichelen.
Van elke radiësthesist wordt verwacht dat hij eerlijk en betrouwbaar is en onder geen enkel beding misbruik maakt van zijn positie als radiësthesist.

Maak nooit misbruik van bevoorrechte informatie die u via het wichelen verkrijgt. Als mensen uw hulp inroepen als radiësthesist, mag u de wichelroede enkel gebruiken in hun belang. Geef uw beste advies en doe de aanbevelingen die volgens u het voordeligst zijn en deel met hen alle relevante informatie die u ontdekt.

4. Informatie verstrekken over radiësthesie.
Alle informatie die u verstrekt over radiësthesie moet feitelijk en verifieerbaar zijn. Vermijd sensatiegerichte en misleidende uitspraken. Wees u bewust van de nauwkeurigheid en volledigheid van uw resultaat en van het effect dat uw informatie kan hebben op de mensen. Indien u de radiësthesie toepast voor gezondheid of therapieën2 mag u geen garantie bieden voor kuren of de kwetsbaarheid of het gebrek aan kennis van mensen exploiteren. U mag de mensen niet onder druk zetten om gebruik te maken van een dienst, bijvoorbeeld door angst in te boezemen voor hun toekomstig welzijn en gezondheid. U mag de kwaliteit van uw prestaties en uw capaciteiten niet vergelijken met die van andere radiësthesisten.

5. Respect voor andere radiësthesisten.
Wees open en fair met andere radiësthesisten en wees niet te beroerd om hun advies te vragen. Behandel andere radiësthesisten nooit onfair.

Zaai nooit twijfel over de kennis of vakkundigheid van andere radiësthesisten door onnodige en onverdedigbare opmerkingen over hen te maken.

6. Financieel & commercieel aspect.
Wees eerlijk in verband met het financiële en commerciële aspect van uw praktijk als radiësthesist. Als u geld vraagt voor uw prestatie, moet u de mensen op voorhand duidelijk laten weten welke kosten verbonden zijn aan zowel de goederen als de diensten die u aanbeveelt.

7. Wetgeving.
Respecteer alle wettelijke bepalingen in verband met de radiësthesie.

8. Opleiding & training.
BSD moedigt u aan om uw kennis en vakkundigheid voortdurend te verbeteren en om de mensen bewust te maken van en te helpen begrijpen wat radiësthesie is.

9. De British Society of Dowsers.
De British Society of Dowsers voorziet in een forum voor radiësthesisten, waar zij elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen en ideeën uitwisselen, om goed en betrouwbaar wichelen te steunen en te promoten en om informatie te verstrekken over radiësthesie en radiësthesisten. Het BSD Kantoor zal met plezier alle vragen van radiësthesisten en geïnteresseerden met betrekking tot de radiësthesie beantwoorden.

1 Britse Vereniging van Radiësthesisten.
2 Specifiek wichelen op het lichaam (medisch pendelen) en diagnoses stellen is in België bij wet verboden (KB nr. 78 10-11-1967).