Aardstralen en de natuur

Door de verstedelijking en door de stijgende welvaart zijn we als mens meer en meer vervreemd van de natuur. Voor een opmerkzaam oog is het nochtans niet moeilijk om de aanwezigheid van aardstralen en wateraders vast te stellen.

 

 

 

STRALING EN DE NATUUR

 
     
Enkele voorbeelden...
 
  De bliksem slaat meestal in boven een waterader.
Een voorbeeld van volkswijsheid: vroeger werd een korenmolen nooit gebouwd op een kruising van aders. Het aandrijfwerk en de molen bestonden volledig uit hout. Het dak dikwijls uit stro of riet. Een blikseminslag zou dan ook het einde van de molen hebben betekend.
       
  Honden zoeken een stralingsvrije plaats op op voorwaarde dat de trouw aan hun baasje niet boven hun eigen instinct gaat.
Voor de hondenliefhebbers zie ook www.hondenopvangmonique.be
       
  Katten daarentegen zoeken altijd stralingszones op.
Je kan ze dan ook meestal enkele uren per dag altijd in dezelfde zetel of op hetzelfde bed terugvinden.
       
  Een paard zal nooit rusten boven een waterader.
In een stal kan dit leiden tot zenuwachtig gedrag als stampen, rondjes lopen en ziekte zoals rheuma en bloedafbraak.
       
  Koeien kunnen ziek worden door op de verkeerde plaats in de stal te overwinteren. Het komt frequent voor dat telkenjare op dezelfde plaats dieren onvruchtbaar blijven (verzurende inwerking).
Ook mindere melkgift en uierontsteking kunnen voorkomen.
       
  Een voliere met nestkastjes boven een aardstraal zal zelden kweek geven.
       
  Een duivenhok op een waterader zal aan de duivenmelker weinig plezier bieden. Hoogstens 1 seizoen. Jonge duiven kunnen in groep het hok definitief verlaten. Weinig bevruchte eieren boven dergelijke zones.
     
In dit nummer van "DUIFKE LACHT" wordt
de werking van "RADIASTOP" vermeld.
 
  Zwaluwen zoeken een stralingsvrije plaats om hun nest boven te bouwen.
       
  Bijenkorven geplaatst op een waterader zal leiden tot hogere honingopbrengst. Gedurende de rustperiode (winter) dien je de kasten dan wel van de ader te verplaatsen.
       
  Mieren zijn ieder jaar in en om de woning op dezelfde plaatsen terug te vinden daar zij hun nesten bouwen boven een waterader. In Afrika zochten de nomaden altijd water onder een termietenheuvel daar die op een waterader staat.
       
  Bij woningen (oudere) kunnen scheuren in beton en muren tekenen zijn van een geologische breuk, alsook bepaalde verkleuringen in de gevel of optrekkend vocht is een indicatie van een waterader.

Planten zoals ingevoerde bomen en struiken groeien niet of sterven af op die plaatsen. Bomen groeien scheef van de straling weg of vertonen groeistoornissen.
   
 

Het is niet onbelangrijk bijzondere aandacht te besteden aan de "aardstraalzones" bij het aanplanten van fruitbomen.
Een boomgaard(je) is een redelijke investering en je verwacht dan ook van de fruitbomen een rijke opbrengst van mooi en gezond fruit en dit gedurende vele jaren.
Door de aardstraalzones vooraf in kaart te brengen op het aan te planten perceel kan je heel wat problemen vermijden die specifiek kunnen optreden bij fruitbomen.
De bomen vertonen vergroeiingen zoals kankerknobbels, schuin groeien, vroegtijdig afsterven en verminderde oogst door ze aan te planten op aardstralen.

Fruitliefhebbers die een eigen boomgaard willen aanleggen, kunnen terecht bij Boomkwekerij De Linde in Kemmel.
Ze hebben een groot aanbod van alle fruitsoorten die in ons klimaat goed gedijen: grootfruit van appel tot walnoot, kleinfruit van aalbes tot vossenbes. Voor kleine tuinen zijn er laagstambomen en leibomen, voor grotere boomgaarden bieden wij u half- en hoogstambomen aan. Er wordt vooral aandacht besteed aan oude, ziekteresistente rassen. De teelt gebeurt zeer milieuvriendelijk en er wordt veel tijd besteed aan goede informatie van de klant. Voor meer info: www.boomkwekerijdelinde.be
       
       
In tegenstelling tot de mens blijken dieren die zones instinctief te mijden of juist op te zoeken. Bij het merendeel van de woningonderzoeken bevestigt de klant, na het lokaliseren van de aardstralen, dan ook tal van bovenstaande punten.