Aardstralen, onbekend en miskend !

Het is een feit dat stralen en stralingen bestaan. We hoeven maar aan de zonnestralen, warmtestralen, de röntgenstralen, de radiumstralen, de infrarode- en ultraviolette stralen, aan de radio- en televisiestralen, de radarstralen en de kosmische stralen te denken.
Er bestaat ook een bodemstraling (aardstralen) boven ondergronds stromende wateraders. Hoe deze ontstaat is nog niet definitief verklaard. Er zijn onderzoekers die denken dat het hier om een reflectie van kosmische stralingen gaat, anderen denken dat het om diffuse (ongeordende) stralingen vanuit het binnenste van de aarde gaat, die door de ondergrondse wateraders worden gebundeld en van daaruit loodrecht door het aardoppervlak heen dringen.

Aardstralen stijgen op uit de aardkorstbreuken die miljarden jaren geleden zijn ontstaan bij het afkoelingsproces van de aarde. Bij afkoeling ontstaan kristallen en tussen die kristalstructuren stijgen de aardstralen op.

Tussen die aardtegels bevindt zich meestal ook een waterader wat mij logisch lijkt daar water altijd de weg zoekt met de minste weerstand. Die zones (tussen de aardtegels) zijn voor een stralingsgevoelig (sensitief) persoon als een wichelroedeloper te detecteren met wichelroede en pendel.
Op die plaatsen blijkt een storing aanwezig te zijn in het aardelektromagnetisch veld (potentiaalverschillen) en het is juist die verstoring die de gezondheid van mens en dier ontregelt.

 

In Vlaanderen en Nederland (de lage landen) zijn die structuren meestal regelmatig en in heuvel- en berggebieden kunnen die grillig zijn. De afstanden van die lijnen kunnen verschillend zijn van streek tot streek. Gemiddelde afstand is 7 à 15 meter. Gemiddelde breedte is 80 à 120 cm. In de meeste gevallen doorkruisen die zones de woning diagonaal.

Een eenvoudige omschrijving heb ik ontdekt in een van de vele boeken die je kan vinden op de rubriek "boeken" hier op de site. Je kan er eveneens een copie vinden van de betreffende pagina.

 

Kerken werden vroeger gebouwd volgens een
patroon rekening houdende met de aardstralen.

Toen de mens nog veel meer natuurgebonden leefde was het vanzelfsprekend dat bij het bouwen of verbouwen werd rekening gehouden met wateraders/aardstralen.

Wenst U meer boeiende informatie over het onderwerp "aardstralen", of U wilt zich verder verdiepen in het onderwerp...
dan is het beslist de moeite waard om eens een voordracht te organiseren die ik met genoegen kom verzorgen (info zich pagina tarieven).

Wat ten onrechte beweerd wordt over aardstralen!

1) Mijn woning is onbewoonbaar door de aanwezigheid van aardstralen.
NIET JUIST: Aardstralen zijn enkel te mijden plaatsen in een woning en doen ook geen afbreuk aan de waarde van de woning.

2) Mijn huis zit VOL aardstralen.
NIET JUIST: In een middelgrote woning komen MAXIMAAL 1 TOT 3 dergelijke zones voor en dit met een gemiddelde onderlinge afstand van 7 tot 15 meter.

3) Aardstralen kan men omleiden.
NIET JUIST: Aardstralen zijn enkel af te schermen of te neutraliseren. Ze blijven wel aanwezig in de bodem.

4) Aardstralen en wateraders zijn twee aparte zaken.
NIET JUIST: Een aardstraal is een stralingszone van ongeveer 1 meter breedte, met in het midden van die zone een aanwezige waterader in de bodem op een bepaalde diepte.

5) Aardstralen geven hun straling af naar boven toe onder een hoek van 45 graden.
NIET JUIST: Aardstralen stijgen, in hun gehele breedte, LOODRECHT op naar boven en bereiken na een tijd elke verdieping.

6) Aardstralen kunnen zich verplaatsen.
NIET JUIST: Enkel in landen waar zich zeer ernstige aardbevingen voordoen bestaat de kans van verplaatsing, wat uitgesloten is in de Lage Landen bij ons.

7) Aardstralen zijn iets paranormaals.
NIET JUIST: Aardstralen zijn een natuurfenomeen die aanwezig zijn sinds het ontstaan van de aarde en een bepaalde invloed hebben op mens, dier en planten.

8) Aardstralen zijn meetbaar met een toestel.
NIET JUIST: Tot op heden is na 35 jaar onderzoek en ervaring me niets bekend over een dergelijk toestel. De mens is nog steeds het meest gevoelig meettoestel op dit gebied.

9) Aardstralen zijn door middel van menselijk toedoen energetisch te verwijderen.
NIET JUIST: Een natuurfenomeen is niet te verwijderen met menselijk aanwezige energie.

10) Een woningonderzoek moet DUUR zijn om GOED te zijn.
NIET JUIST: PRIJS dient volgens ons bepaald te worden door de wichelroedeloper in overeenstemming met tijd en afstand, nodig voor de aangeboden prestatie.

Voorbeeld: 120 euro aanrekenen om 10 kilometer verder een onderzoek te doen lijkt ons ondeontologisch.

BEKWAAMHEID wordt enkel bepaald door ervaring, gedrevenheid en een constante in het uitoefenen van het wichelroedelopen.

11) Bij het aanpakken van aardstralen worden mensen altijd opgelicht.
NIET JUIST: Misbruik maken van mensen met gezondheidsproblemen is helaas van allen tijde.
Worden U zaken aangeboden of voorgesteld waaraan U twijfelt of ze al dan niet efficiënt zijn tegen aardstralen, neem vrijblijvend contact op met ons.

Zijn er punten die U hier niet gelezen hebt, maar waar je wel nog vragen over hebt, dan helpen wij U graag.