Werkwijze

Electrosmog onderaan deze pagina.

WERKMATERIAAL

Daar tot op heden geen enkel toestel naar mijn weten is ontworpen om aardstralen/wateraders op te sporen gebruikt men nog steeds de traditionele werktuigen/instrumenten zoals de meeste daarvan reeds eeuwen in gebruik zijn.

Wat betreft het werkmateriaal in radiësthesie ligt de keuze weer bij de persoon zelf en heeft hij het volgende ter beschikking.

 

1) WICHELROEDE

Vroeger bestond die uit een houten gevorkte tak nogal eens gesneden uit de hazelaar. Nadeel was dat hij zijn flexibiliteit snel verloor door uitdroging.
Daarna is men overgestapt naar walvisbalein en metaal. Heel goed om mee te werken zijn heden ten dage de kunststofuitvoering. Er kan gewerkt worden met de L-roede en de Y-roede.

2) PENDEL

Pendels zijn te koop in talloze uitvoeringen. Kristal, metaallegering, hout, enz. Weer is de keuze een persoonlijke keuze. Bij voorkeur werkt men buiten met een wat zwaardere pendel zodat die niet onderhevig is aan de wind.

 

3) LECHERANTENNE 4) BIOTENSOR

 

 

WERKWIJZE

Persoonlijk werk ik met een wichelroede (kunststof en metaal) en een pendel (massief koper buitenshuis / holle pendel voor binnenshuis).
Buitenshuis wordt bij voorkeur met een wat zwaardere pendel gewerkt die minder onderhevig is aan de wind.
Het materiaal is aangekocht bij o.a. B.S.D.
Bij elk woningonderzoek start ik buiten de woning met het opzoeken van een "neutrale plaats".
Vanaf dit punt wordt met de wichelroede de richting gezocht haaks op een aardstraal/waterader.
Dit is vooral belangrijk om vast te stellen onder welke hoek ze de woning ingaan.
Dan wordt het terrein langzaam en "ongeconcentreerd" afgestapt tot de wichelroede reageert op een eerste ader.
Hier wordt de richting van de ader nogmaals gecontroleerd maar ditmaal met de pendel.
Ook de breedte van de ader wordt nauwkeurig bepaald en gemerkt (gemiddeld 80 cm à 120 cm)
Na het overschrijden van de eerste ader worden dan de volgende aders opgespoord evenwijdig lopend met de eerste (gemiddelde afstand 7 à 15 m).
Nu wordt die ganse werkwijze overgedaan maar dan in de andere richting van het perceel.
Zo zie je een vierkant-rechthoekig of parallelle structuur ontstaan (zie tekening).
Via die werkwijze zie je ook onmiddellijk of zich eventueel een kruispunt van twee aardstraalzones in de woning bevindt.
Binnenshuis wordt dan die hele structuur in kaart worden gebracht. Ook kan de sterkte van de ader dan nog bepaald worden.

 
Aan het werk in de omgeving van Hilversum
Opsporen aardstralen van buitenaf. Markeren zones met krijt. Dubbelchecken met pendel. Het verlengde van de zones binnenshuis meten. Uitmeten aardstraalzone op de bovenverdieping.
 
Foto's: Atwil Louwerse (Hollandsche Rading)
 

 

Bij opzoeken van wateraders voor het opboren van grondwater wordt op dezelfde manier gewerkt. Hier wordt het kruispunt aangeduid van twee wateraders daar de kans op een groter debiet daarmee verhoogd. Uiteraard wordt ook de diepte gepeild.

 

Extra service aangeboden
bij een woningonderzoek

Er kunnen drie velden gemeten worden in en rond Uw woning met een gevoelig meetinstrument (zie foto).

Welke velden worden gemeten?

- hoogfrequent elektromagnetisch
- laagfrequent elektrisch
- laagfrequent magnetisch

Onze bedoeling is niet, mensen onnodig angst aan te jagen, maar hen bewust te maken van welke en hoeveel straling bepaalde toepassingen en toestellen geven in een woning.
We doen dit onderzoek met de onderliggende gedachte "beter voorkomen dan genezen".

Door omzichtig met die straling om te gaan en aan preventie te werken kom je al een grote stap vooruit in het beschermen van de gezondheid van Uw gezin.

Een woordje uitleg bij de verschillende soorten straling:

1) Hoogfrequent elektromagnetische velden zijn te meten bij o.a.:

- GSM
- Microgolf
- Dect-telefoon
- Bluetooth apparatuur
- WLAN of WIFI (draadloze computernetwerken)

De waarde wordt aangeduid in µW/m² (microwatt per m²)

2) Laagfrequente elektrische velden zijn te meten bij o.a.:

- Het 230 Volt leidingnet in de woning
- Bij op 230 Volt werkende apparaten zelfs als deze uitstaan
- In de buurt van hoogspanningslijnen

De waarde wordt aangeduid in V/m (Volt per meter)

3) Laagfrequente magnetische velden bij o.a.:

- Adapters van apparatuur
- Wekkerradio
- Elektromoteren
- Transformatoren van halogeenlampen
- Hoogspanningslijnen

De waarde wordt aangeduid in µT (micro Tesla)

Onze ervaring leert ons dat de extra aangeboden service ten zeerste wordt gewaardeerd bij ons cliënteel en de klant daardoor een beter inzicht krijgt in de wirwar van straling die onze moderne maatschappij met zich meebrengt.