Aardstralen en onze gezondheid

Aardstraalzones moeten zorgvuldig vermeden worden 's avonds en vooral gedurende de nacht. Verblijf je erboven dan kan je zenuwstelsel en je weerstand aangetast worden en word je er ziek van (uitgebreide uitleg onderaan deze pagina). Iedere radiësthesist met enkele jaren ervaring weet dat heel wat mensen die aan kanker sterven jaren op een waterader geslapen hebben.

WAAROM NU JUIST GEDURENDE DE NACHTRUST DIE ZONES VERMIJDEN?

Bron: WATERADERS: INVLOED-OPSPORING-AFSCHERMING

Het is zoals met roken, je sterft niet aan longkanker door een maand te roken. Toch kunnen op korte termijn door aardstralen problemen ontstaan die niet direct aan één of andere logisch lichamelijk oorzaak toe te schrijven zijn. Iedereen heeft dan wel eens te horen gekregen "het zal misschien wel tussen de oren zitten". Zelfs kort na het intrekken van een andere woning kunnen zeer gevoelige mensen die negatieve inwerking van die zones aanvoelen.

Hieronder enkele symptonen die kunnen ontstaan.
Bij kinderen en pubers:

 • babies slapen onrustig of juist niet
 • wiegedood kan een direct gevolg zijn
 • kinderen bedwateren tot op latere leeftijd
 • pubers zijn onrustig tot agressief
 • ADHD
 • Leerproblemen met als resultaat ondermaatse
  resultaten op school

Bij volwassenen kunnen zeer uiteenlopende kwalen ontstaan zoals:

 • CVS (Chronisch vermoeidheidssyndroom)
 • maagklachten
 • constante moeheid, niet uitgeslapen opstaan
 • hartkloppingen
 • MS
 • kanker
 • onvruchtbaarheid bij de vrouw
 • soms migraine en hoofdpijn
 • hoge bloeddruk
 • menstruatiestoornissen
 • overspannenheid
 • nachtwandelen
 • rugpijnen
 • reuma
 • kouwelijkheid
 • spanningen tussen echtgenoten
 • bij bepaalde mensen hebben gebruikte medicamenten niet de verwachte resultaten
Zelfs de beste arts kan je moeilijk genezen indien je bed op de verkeerde plaats blijft staan.

BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN

Typisch voorbeeld van geopathisch belaste woning:

a) aardtegel
b) diepliggende waterstroom kan negatieve reactie versterken
c) aardkorstbreuken waar aardstralen uit opstijgen

1) Bed van de ouders: geen probleem
2) Bed van het kind: verplaatsen of neutraliseren
3) Zetel woonkamer vermijden in de avonduren, verplaatsen of neutraliseren
4) Zetel woonkamer: geen probleem
5) Keuken zithoek: geen probleem (wegens meestal geen langdurig verblijf)

 

Ziekten, die ontstaan als gevolg van een geopathische invloed (aardstralen), zijn heel vaak therapiresistent, d.w.z. dat de behandeling geen of weinig effect heeft zolang de geopathische invloeden blijven bestaan. Na de ontstoring ligt de weg naar herstel weer open. Als de zelfherstelkracht van het lichaam voldoende groot is, zullen de gezondheidsklachten die het gevolg waren van de geopathische belasting geleidelijk aan verdwijnen.

 

Werking zenuwstelsel

We kunnen ons zenuwstelsel onderverdelen in twee delen:
het centrale zenuwstelsel en het autonome zenuwstelsel.
Dit laatste houdt alle organen onder controle en kan nog eens verdeeld worden in een sympatisch en parasympathisch deel.
De werking van beide is tegengesteld: als de sympaticus bijvoorbeeld de hartslag versnelt, dan zal de parasympaticus weer evenwicht brengen door de hartslag te doen dalen.
Het spreekt voor zich dat het zenuwstelsel ontregeld raakt indien de sympaticus te vaak en te lang overheerst.
En niet enkel het zenuwstelsel.
De reserves van het lichaam raken uitgeput in de vorm van hoger vitaminegebruik. Andere lichaamsfuncties worden onvoldoende gevoed en het lichaam komt in een negatieve spiraal terecht waarbij onvoldoende energie overblijft om de situatie de baas te kunnen.
Daardoor verzwakt ook het immuumsysteem en verhoogt het risico op ernstige ziektes...

De natuurlijke reactie van het lichaam op situaties die ons extra belasten, noemen we stress.
Dit kunnen zijn: menselijke spanningen, te hoge werkdruk, studieproblemen, eenzaamheid, zorgen, verkeersdrukte, lawaaihinder,... Kortom de gekende situaties.
We worden echter ook belast door andere stressors als electromagnetische, geopatische (aardstralen/wateraders) en chemische (luchtvervuiling industrie, uitlaatgassen, ...).

Een van de belangrijkste manieren om de negatieve effecten van stress op het lichaam te minimaliseren is voldoende slaap.
Studies hebben bewezen dat wie elke nacht 7 tot 8 uur slaapt langer en gezonder leeft.
Het grote probleem bij een deel van de mensen die op een aardstraalzone slapen is dat juist die slaap wordt verstoord zodat je onvermijdelijk in een vicieuze cirkel komt met je gezondheid.

Bron: gezondheidsjournaal nr. 12 nov 2003 (Dokter Prinsen)

Zwaar zieke patiënten wonen praktisch altijd boven wateraders.
Deze wateraders zenden zeer schadelijke stralen uit en kunnen aanleiding geven tot alle mogelijke ziekten, afhankelijk van de voorbeschiktheid van de mens die erboven slaapt, vb. kanker, reuma, hartinfarkt, depressie, zenuwuitputting, multiple sclerose, aanhoudende infecties.
In huizen waar meerdere mensen regelmatig ziek zijn, vind je altijd ondergrondse wateraders. In veel gevallen treedt reeds een opmerkelijke verbetering van de ziekte op door het bed te verplaatsen, zodat de schadelijke stralen, die recht omhoog opstijgen, de persoon in kwestie niet meer treffen.

Bron: "GEZONDHEID je kunt er meer aan doen dan je denkt". DOKTER GEORGES DERAEDT